Заселение в общежитие

30 августа ордера на заселение в общежитие будут выдаваться в общежитии №2 с 8.00.